Marthes-mat blogg

onsdag 22. juni 2011

Bli Medlem Støtt opp mot disse tvillingene

Kjære Dagbok
Info om denne støttegruppen er hentet fra deres FaceBook side.

Hvis det går slik UNE vil, må Mohsen Ahmadi forlate sin eneste slektning, tvillingbroren Meisam, og dra til Kabul med utreisefrist 4. juli.

Familien i Afghanistan bestod av far, mor og tvillingene. Ingen flere søsken. En dag ble farens lik funnet ved hjemstedets basar. Halvannen måned senere døde mor brått hjemme i sønnenes nærvær. De var da antagelig 13-14 år. De hadde ingen nære slektninger å søke støtte og hjelp hos og besluttet å dra ut av landet. Etter en periode i Iran fant tvillingene ut at den ene av dem måtte returnere til hjemstedet for å gjøre opp familiens økonomiske mellomværender og for å selge eiendommen.

Mohsen, den eldste av dem, startet reisen tilbake, men ble arrestert av iranske myndigheter for manglende legitimasjonsdokumenter. Han satt i fengsel i 3 måneder. Meisam, som satt tilbake og ventet, fikk til slutt beskjed om at Mohsen var død. Dermed la han ut på reise vestover og kom til Norge - trolig ca 3 år etter avreisen fra Afghanistan. Her fikk han oppholdstillatelse og ble bosatt i Harstad.

Ett år senere kom også Mohsen til Norge.

Bli Medlem på FaceBook, Støtt opp mot denne gode saken.